Co? Gdzie? Kiedy?

ks. Marcin Cytrycki
Miejsce

Tegoroczne Warsztaty, podobnie jak w latach ubiegłych odbywać się będą w Duszpasterstwie Akademickiem Resurrexit w Opolu (ul. Drzymały 1) w następujących terminach:

Terminy

Przesłuchanie do chóru koncertu: 20.05.2017, od godz. 11.00 - salki DA Resurrexit (na przesłuchanie należy nauczyć się poszczególnych głosów pieśni, które zostaną przesłane w formacie mp3 po elektronicznym zgłoszeniu uczestnictwa)
- I spotkanie chóru: 27/28 maja 2017
- II spotkanie chóru i zespołu muzycznego: 10/11 czerwca 2017
- Koncert finałowy Warsztatów - Koncert Uwielbienia: 15 czerwca 2017

 

Plan spotkania weekendowego Warsztatów Uwielbienia

ks. Marcin Cytrycki

Plan Warsztatów

Szanując własny czas i czas innych, bardzo prosimy o punktualność!
Sobota 10.06
9.30 – recepcja
10.00 – Modlitwa w kaplicy, przywitanie i rozśpiewanie
11.30 – kawa, herbata, ciasteczko
12.00 – próba w głosach
13.30 – Msza święta
14.30 – obiad (zapewniamy catering dla wszystkich uczestników)
15.00 – próba z zespołem
17.15 – kawa, herbata, ciasteczko
17.30 – próba z zespołem
19.30 – kolacja
Niedziela 11.06
8.30 – Msza święta
9.30 – śniadanie
10.00 – próba z zespołem
11.30 – kawa, herbata, ciasteczko
12.00 – próba generalna I
13.30 – obiad
14.30 – próba generalna II
16.00 – zakończenie
 

Idea Warsztatów

ks. Marcin Cytrycki
Na początku...

Kiedy Adam i Ewa przechadzali się w ogrodzie rajskim, oglądali Boga takiego jakim jest. Oglądali Chwałę Boga, Jego dobroć i piękno, Jego moc i potęgę. Widzieli Boga takiego jakim jest.

Ale wskutek grzechu zostaliśmy pozbawieni Chwały Bożej (Rz 6, 23). Często mówi się wręcz o przepaści, którą wykopał grzech między Bogiem i nami. Nasze poznanie Jego chwały, Jego dobroci i miłości zostało zaburzone. Na szczęście dostąpiliśmy usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. (Rz 6, 24-25). Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie zbudował most nad przepaścią grzechu i śmierci i obdarował nas na nowo godnością dziecka Bożego i dziedzica Królestwa.

Psalm 97 mówi o wielkiej chwale i majestacie, który otacza Boga i o którym opowiada całe stworzenie. A kończy się wezwaniem skierowanym do człowieka: Sprawiedliwi, weselcie się w Panu i wysławiajcie Jego święte imię! (Ps 97, 12).

Psalm 105 rozpoczyna się następującymi słowami

Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia, głoście dzieła Jego wśród narodów!
Śpiewajcie Mu i grajcie Mu, rozpowiadajcie wszystkie Jego cuda!

Szczyćcie się Jego świętym imieniem; niech się weseli serce szukających Pana!
Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze, szukajcie zawsze Jego oblicza!

Pamiętajcie o cudach, które On zdziałał, o Jego znakach i sądach ust Jego,
potomstwo Abrahama, Jego słudzy, synowie Jakuba, Jego wybrańcy.

Te kilka zdań sprzed wieków doskonale tłumaczą dlaczego właściwie potrzebne są Warsztaty i Koncert Uwielbienia. Popatrz uważnie na czasowniki, których używa Psalmista. Wszystkie one wyrażają jedno pragnienie Boga i jednocześnie zaproszenie dla człowieka, aby oddał Bogu Chwałę! Warsztaty Uwielbienia to czas, w którym uczymy się „dlaczego” i „jak” mamy oddawać Bogu Chwałę!

Nie możemy nic do Bożej chwały dodać, ani nic jej ująć. Mamy jednak Boże polecenie, by Jego chwałę rozpoznawać, czcić i ogłaszać, wysławiać, być jej odbiciem i dla niej żyć. Dlaczego? Dlatego, że Bóg na to zasługuje. Jesteśmy Mu winni wszelki hołd, na jaki nas tylko stać. Ponieważ Bóg stworzył wszystko, co istnieje, zasługuje na wszelką i pełną chwałę.

W jaki sposób mamy oddawać Bogu Chwałę?

W swojej modlitwie Arcykapłańskiej, Pan Jezus podpowiada nam jak najlepiej oddać możemy Bogu chwałę: Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. (J 17, 5). A w Ewangelii wg św. Łukasza czytamy: błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je (Łk 11, 28).

Dla Jezusa oddawanie Chwały Bogu jest jednoznaczne z wypełnianiem Bożej woli, aż do końca, z życiem według Bożych przykazań, zgodnie z wolą Bożą. Oddawanie Bogu chwały nie polega na śpiewaniu pięknych pieśni uwielbienia, ale na życiu, które jest uwielbieniem.

W czasie Warsztatów i Koncertu wkładamy wiele wysiłku i pracy w to, aby wszystko pięknie i bez fałszu zagrało, żeby „dobrze wyszło”. Ale piękne dźwięki biorą się nie tylko z włożonych godzin pracy i ćwiczeń, lecz także, a może przede wszystkim z pięknego serca.

Jeśli nasze serce jest dobrze nastrojone, jeśli nie fałszuje, nie wydaje przekłamanych dźwięków naszych życiowych postaw, wtedy i nasze granie i śpiewanie staje się naprawdę Bogu miłą modlitwą, która płonie i zapala innych do uwielbienia.

Warsztaty Uwielbienia

Trzymając się tego obrazu, Warsztaty Uwielbienia są po to, aby „nastroić swoje serce”, by ono dobrze wybrzmiewało, by nie fałszowało. Dlatego oprócz prób w głosach czy razem z zespołem, jest czas na modlitwę, na Mszę świętą, na słuchanie i rozważanie Słowa Bożego, jest okazja do sakramentu pokuty. To wszystko narzędzia, które daje nam Bóg we wspólnocie Kościoła, z których warto skorzystać – aby jeszcze lepiej wybrzmiała Chwała Boga.

 

Regulamin Warsztatów

ks. Marcin Cytrycki

Czytaj więcej: Regulamin Warsztatów 1. Warsztaty Uwielbienia są przeznaczone dla młodych muzyków amatorów z terenu diecezji opolskiej i ościennych (województwa: opolskie, śląskie i dolnośląskie) i mają na celu:

  • integrację środowiska ludzi młodych zainteresowanych muzyką chrześcijańską, szczególnie zaś tzw. pieśniami uwielbienia,
  • doskonalenie umiejętności wokalnych
  • przygotowanie chóru składającego się z uczestników Warsztatów Uwielbienia do prowadzenia śpiewu w czasie plenerowego Koncertu Uwielbienia.

2. W Warsztatach Uwielbienia mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie. Uczestnictwo osób niepełnoletnich jest możliwe wyłącznie za okazaniem pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych) i po konsultacji z osobami prowadzącymi Warsztaty.

3. Zapisy dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie koncertu.

4. Po dokonaniu rejestracji elektronicznej uczestnik otrzyma login i hasło którymi należy się zalogować do zamkniętej części strony - wyłącznie dla uczestników Warsztatów. Prosimy NIE ZMIENIAĆ otrzymanych hasła i nazwy użytkownika! 

5. Po zalogowaniu (Menu Warsztaty > Logowanie), w głównym Menu strony pojawi się zakładka Pobieralnia nut i głosów do plików z nagranymi poszczególnymi głosami pieśni, które będą wykonywane w tym roku w czasie koncertu. Głosy będą sukcesywnie udostępniane. 

6. W sobotę 20.05.2017 od godz. 11.00 odbędzie się przesłuchanie, na które należy przygotować ww. głosy. Nie opanowanie swoich głosów będzie skutkowało wykluczeniem z uczestnictwa w Chórze Warsztatów. 

7. Warsztaty odbywają się w trakcie dwóch weekendów (27/28.05 i 10/11.05). Szanując pracę prowadzących oraz innych uczestników warsztatów, warsztatowicze zobowiązują się do uczestnictwa we wszystkich spotkaniach warsztatowych.

8. Biorąc udział w Warsztatach, zgadzasz się na publiczne wykorzystanie Twojego wizerunku na zdjęciach i nagraniach wideo z Warsztatów i Koncertu. (W galeriach na portalach społecznościowych "nie oznaczamy" uczestników bez ich zgody.)

8. Jeśli będzie taka potrzeba organizatorzy zapewniają noclegi w czasie warsztatów (w schronisku młodzieżowym w Opolu).

9. Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 70 PLN (za całość warsztatów). Wpłaty prosimy dokonać na poniższy numer konta, zaraz po otrzymaniu informacji zwrotnej o przyjęciu zgłoszenia.

Duszpasterstwo Akademickie "Resurrexit"
ul. Wojciecha Drzymały 1c
45-342 Opole

numer konta: 74 1240 5178 1111 0010 4780 9470
z dopiskiem: "wpłata na cele statutowe - Warsztaty Uwielbienia 2017"

 
 

Świadectwa uczestników Warsztatów i Koncertu w 2013 roku

Boże Ciało to jedyny dzień w roku kiedy ze wzruszeniem i dumą mogę wyśpiewać moja wiarę w Boga. To wieczór młodych ludzi, którzy wraz ze mną czują „rytm wiary”. Pragną z odwagą oprzeć swoje życie na mocnym fundamencie - na Bogu! To moja trzecia przygoda z Koncertem Uwielbienia. Przygotowania do tego wydarzenia wcale nie jest rzeczą łatwą. Potrzeba wiele pracy, wysiłku, chęci i mocnego gardła, aby coś z tego było... Jednak ten czas traktuje zawsze jako szczególne zaproszenie od naszego „Zimka” z nieba ;), który chce, abym śpiewała w Jego drużynie chórzystów; Abyśmy wspólnie wyśpiewywali jaki jest dobry i wielki. Dziękuje Ci Boże za tych wszystkich ludzi, z którymi mogę śpiewać i tańczyć na Twoją chwałę.
Marta B.


Nasz Stwórca na scenie! A wokół ludzie, których postawił na mojej drodze. Wspaniali, utalentowani, pozytywni. Każde nasze spotkanie było Jego darem. Liczyła się tylko ta chwila. Do tego muzyka, która pochodzi z nieba i do nieba powinna wracać- najpiękniejsza forma uwielbienia! On po prostu BYŁ blisko! Patrzył na nas wszystkich, słuchał. Odczuwałam Jego obecność. W tym momencie wszystko przestało się liczyć. To niezwykłe chwile. Często do nich wracam. „Nabrałam Ducha”, który jest ze mną do dziś!
Victoria


Czasami trudno jest mi się modlić, skupić myśli, dobrać słowa... Wtedy przypominam sobie że wszystko co robimy w naszym życiu może być modlitwą... i zaczynam śpiewać. Możliwość uczestnictwa w Warsztatach i Koncercie Uwielbienia traktuje jako wielką Łaskę Boga. To tak, jakby On dla mnie przygotował modlitwę, tę najprawdziwszą, najszczerszą.. Nie tylko dał mi instrukcję jak się modlić, przygotował wszystko aby ta modlitwa była jak najwspanialsza - cudowne dźwięki, wspaniałe instrumenty, a przede wszystkim wspaniałą wspólnotę, która umacniała w tej modlitwie, która tworzyła ją razem ze mną. Uświadomiłam sobie, że uwielbiając Pana sama czerpie z Jego Łaski, że tak naprawdę zawsze to jest obopólne. A przecież uwielbienie powinno być tylko dla Boga. Tymczasem Uwielbiony Chrystus nie zatrzymuje dla siebie uwielbienia, ale dzieli się nim z tymi, którzy Go uwielbiają. I tworzy się piękny krąg - od uwielbienia do Łaski, która wzbudza uwielbienie. I nie umiem wyrazić wdzięczności, że w czasem poplątanym, zagubionym życiu, gdzieś na zakręcie mogłam odkryć tę piękną prawdę o Bogu. Nie umiem dziękować... ale Uwielbiam...
Kasia


Po raz pierwszy brałam udział w takich warsztatach, dlatego też zaczynałam je przepełniona lękiem. Nie byłam pewna, czy powinnam się podjąć takiej pracy. Jednak warsztaty okazały się cudowne! Nauczyłam się świadomie, poprzez śpiew uwielbiać Boga. Koncert przerósł moje oczekiwania. Był fantastyczny! Dziękuję Bogu za ten czas oraz za ludzi, których spotkałam podczas warsztatów.
Natalia


W 2012 roku byłam na koncercie jako widz pod sceną i wtedy zrodziło się pragnienie żeby wziąć udział w warsztatach, by wspólnie z innymi wychwalać Boga nie pod sceną, ale także na scenie. Przy okazji się sprawdzić i poznać nowych ludzi.
Chociaż terminy warsztatów pokrywały się z datami zjazdów na studiach udało mi się wziąć w nich udział. Obawiałam się jednej rzeczy: dostanę nuty i będę musiała z nich śpiewać. Nie potrafię czytać nut ale i to udało mi się ogarnąć.
Poznałam tylu wspaniałych młodych ludzi. Na weekendy warsztatowe stawaliśmy się jedną rodziną(wspólnotą). Udział w warsztatach i koncercie to nie tylko modlitwa i wychwalenie Boga, ale także nasze świadectwo żywej i prawdziwej wiary.
Jeden moment w czasie koncertu zapadł mi mocno w pamięci. Podczas pieśni ,,Odrodzeni" zaczął padać deszcz. Dla mnie było to namacalne doświadczenie Ducha Świętego wylewającego swoje łaski na wszystkich uczestników koncertu.
Martyna J.


Do końca, prawie do ostatniej chwili zastanawiałam się czy wziąć udział w tych warsztatach, wahałam się, ponieważ w tym czasie miałam dużo obowiązków (pisanie pracy licencjackiej, nauka, dorywcza praca i inne dodatkowe zajęcia). Mimo wszystko poszłam. Najwyżej zrezygnuję. Było bardzo ciężko ale wiem, że w tym czasie był przy mnie Bóg. Bardzo się bałam odrzucenia przez innych ludzi tym że będę nieakceptowana, bo od dziecka mam problemy z akceptacją siebie, a przez to mam też trudność w nawiązywaniu kontaktów z innymi ludźmi . Jednak było inaczej niż się spodziewałam - poznałam wiele wartościowych osób w moim wieku, z którymi nadal utrzymuję kontakt .
Najbardziej poruszyły mnie słowa pieśni „Czy wiedziałaś?” Starałam się wczuć w sytuację Matki Bożej , wyobraziłam Ją sobie jako taką samą dziewczynę jak ja. Próbowałam poczuć to, co czuła pod krzyżem, wtedy kiedy nauczał, kiedy chodził po wodzie, uzdrawiał chorych i wskrzeszał umarłych - te słowa wzruszyły mnie prawie do łez i wracam do nich gdy jest mi bardzo ciężko.
Marta K.


W Warsztatach i Koncercie Uwielbienia brałam udział po raz pierwszy. Do Opola przyjeżdżałam z radością, miałam tam czas by spotkać się ludzi, być bliżej Boga i chwalić Go śpiewem. Koncert przeżyłam tak głęboko, że miałam wrażenie jakbym oderwała się na chwilę od ziemi.
Dorota L.


To, czego doświadczyliśmy w Boże Ciało na pewno zostanie w głębi duszy człowieka otwartego na Boga i doda sił w tych chwilach płaczu duszy i oczu, które tylko Pan widzi i słyszy.
Grzegorz K.