Co? Gdzie? Kiedy?

ks. Marcin Cytrycki
Miejsce

Tegoroczne Warsztaty, podobnie jak w latach ubiegłych odbywać się będą w Duszpasterstwie Akademickiem Resurrexit w Opolu (ul. Drzymały 1) w następujących terminach:

Terminy

Przesłuchanie do chóru koncertu: termin podamy wkrótce, od godz. 11.00 - salki DA Resurrexit (na przesłuchanie należy nauczyć się poszczególnych głosów pieśni, które zostaną przesłane w formacie mp3 po elektronicznym zgłoszeniu uczestnictwa)
- I spotkanie chóru: 12/13 maja 2018
- II spotkanie chóru i zespołu muzycznego: 26/27 maja 2018
- Koncert finałowy Warsztatów - Koncert Uwielbienia: 31 maja 2018

 

Co? Gdzie? Kiedy?

ks. Marcin Cytrycki
Miejsce

Tegoroczne Warsztaty, podobnie jak w latach ubiegłych odbywać się będą w Duszpasterstwie Akademickiem Resurrexit w Opolu (ul. Drzymały 1) w następujących terminach:

Terminy

Przesłuchanie do chóru koncertu: 20.05.2017, od godz. 11.00 - salki DA Resurrexit (na przesłuchanie należy nauczyć się poszczególnych głosów pieśni, które zostaną przesłane w formacie mp3 po elektronicznym zgłoszeniu uczestnictwa)
- I spotkanie chóru: 27/28 maja 2017
- II spotkanie chóru i zespołu muzycznego: 10/11 czerwca 2017
- Koncert finałowy Warsztatów - Koncert Uwielbienia: 15 czerwca 2017

 

Plan spotkania weekendowego Warsztatów Uwielbienia

ks. Marcin Cytrycki

Plan Warsztatów

Szanując własny czas i czas innych, bardzo prosimy o punktualność!
Sobota 10.06
9.30 – recepcja
10.00 – Modlitwa w kaplicy, przywitanie i rozśpiewanie
11.30 – kawa, herbata, ciasteczko
12.00 – próba w głosach
13.30 – Msza święta
14.30 – obiad (zapewniamy catering dla wszystkich uczestników)
15.00 – próba z zespołem
17.15 – kawa, herbata, ciasteczko
17.30 – próba z zespołem
19.30 – kolacja
Niedziela 11.06
8.30 – Msza święta
9.30 – śniadanie
10.00 – próba z zespołem
11.30 – kawa, herbata, ciasteczko
12.00 – próba generalna I
13.30 – obiad
14.30 – próba generalna II
16.00 – zakończenie
 

Regulamin Warsztatów

ks. Marcin Cytrycki

Czytaj więcej: Regulamin Warsztatów 1. Warsztaty Uwielbienia są przeznaczone dla młodych muzyków amatorów z terenu diecezji opolskiej i ościennych (województwa: opolskie, śląskie i dolnośląskie) i mają na celu:

  • integrację środowiska ludzi młodych zainteresowanych muzyką chrześcijańską, szczególnie zaś tzw. pieśniami uwielbienia,
  • doskonalenie umiejętności wokalnych
  • przygotowanie chóru składającego się z uczestników Warsztatów Uwielbienia do prowadzenia śpiewu w czasie plenerowego Koncertu Uwielbienia.

2. W Warsztatach Uwielbienia mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie. Uczestnictwo osób niepełnoletnich jest możliwe wyłącznie za okazaniem pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych) i po konsultacji z osobami prowadzącymi Warsztaty.

3. Zapisy dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie koncertu.

4. Po dokonaniu rejestracji elektronicznej uczestnik otrzyma login i hasło którymi należy się zalogować do zamkniętej części strony - wyłącznie dla uczestników Warsztatów. Prosimy NIE ZMIENIAĆ otrzymanych hasła i nazwy użytkownika! 

5. Po zalogowaniu (Menu Warsztaty > Logowanie), w głównym Menu strony pojawi się zakładka Pobieralnia nut i głosów do plików z nagranymi poszczególnymi głosami pieśni, które będą wykonywane w tym roku w czasie koncertu. Głosy będą sukcesywnie udostępniane. 

6. W sobotę 20.05.2017 od godz. 11.00 odbędzie się przesłuchanie, na które należy przygotować ww. głosy. Nie opanowanie swoich głosów będzie skutkowało wykluczeniem z uczestnictwa w Chórze Warsztatów. 

7. Warsztaty odbywają się w trakcie dwóch weekendów (27/28.05 i 10/11.05). Szanując pracę prowadzących oraz innych uczestników warsztatów, warsztatowicze zobowiązują się do uczestnictwa we wszystkich spotkaniach warsztatowych.

8. Biorąc udział w Warsztatach, zgadzasz się na publiczne wykorzystanie Twojego wizerunku na zdjęciach i nagraniach wideo z Warsztatów i Koncertu. (W galeriach na portalach społecznościowych "nie oznaczamy" uczestników bez ich zgody.)

8. Jeśli będzie taka potrzeba organizatorzy zapewniają noclegi w czasie warsztatów (w schronisku młodzieżowym w Opolu).

9. Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 70 PLN (za całość warsztatów). Wpłaty prosimy dokonać na poniższy numer konta, zaraz po otrzymaniu informacji zwrotnej o przyjęciu zgłoszenia.

Duszpasterstwo Akademickie "Resurrexit"
ul. Wojciecha Drzymały 1c
45-342 Opole

numer konta: 74 1240 5178 1111 0010 4780 9470
z dopiskiem: "wpłata na cele statutowe - Warsztaty Uwielbienia 2017"